Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Произход на астрологията

Произход на астрологиятаОще от времето, когато хората са обърнали глава към небето, търсейки смисъл на живота и отговор на екзистенциални въпроси, астрологията е част от живота на много хора. Фактът, че почти всички култури в исторически план са гледали към звездите, очаквайки да разберат живота, говори за универсалния характер на астрологията.

Някои от тези култури са използвали астрологията при съставянето на закони и наказания, а други – за да видят духовният си път и бъдещето си в личен план. Развитието на астрологията е белязано от мир и война, от благодат и нищета. Историята на човечеството може да се разгледа от гледна точка на астрологията. Ще ви представим няколко малко известни факта за астрологията.

Смята се, че първите наченки на тази древна наука са дадени от древен Вавилон. Те са наблюдавали различни небесни явления и са ги интерпретирали, за да обяснят случващото се около тях. Важни събития като падаща комета, метеоритен дъжд, затъмненията са били приемани много сериозно и се е вярвало, че боговете са ядосани и трябва да ги омилостивят. Често се е стигало да жертвоприношения, както на животни, така и на хора.

Първите цивилизации, които са възприели астрологията са древен Китай, Индия и Гърция. Към първоначалните разбирания на вавилонците, тези култури са надграждали и вливали собствени митове, легенди и разбирания. Например в Гръцката митология много от героите са свързани по един или друг начин със звездите, като по този начин дават нов облик на астрологията. Това се отнася и за Китай и Индия, където астрологията е оказвала силно влияние върху религията и суеверията.

Астролозите са едни от първите учени в Средновековието. Те са били първите, създали точни карти на небето и звездите, както и тяхното движение. Много от сегашните учени гледат на астрологията като на псевдонаука, но без нея всепризнатата астрономия, щеше да бъде с векове назад в своето развитие и сигурно разбиранията ни за света и вселената нямаше да са същите, каквито са сега.