Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Астрология – вяра или скептицизъм

Астрология – вяра или скептицизъмАстрологията е една от най-древните науки. Тя е възникнала още в зората на човешката цивилизация, когато по движението на космическите тела се е гадаело и предсказвало бъдещето.

На нея са се уповавали, както обикновените хора, така и владетелите, които допитвайки се до видните придворни астролози са взимали най-важните политически решения.

Днес, въпреки че човечеството се отърсило от болшинството суеверия и твърдения с недоказан произход, много хора се допитват до своя хороскоп, преди да започнат която и да е дейност от решаващо за живота им значение.

Медиите са осъзнали немалката роля на хороскопа в човешкото ежедневие и са направили необходимото, за да задоволят търсенето на отговори и съвети у своята аудитория.

Всеки може да се запознае с дневната, месечната или годишната прогноза за своя зодиакален знак, отваряйки вестника, пускайки телевизора или намирайки информацията в интернет. Различните хора се доверяват и влияят различно от своя хороскоп, но болшинството от тях винаги прочитат колонката във вестника.

За тези, които смятат, че бъдещето им е предначертано от звездите, хороскопите са това, което определя всяко тяхно действие. Такива вярващи се обръщат към професионални астролози, за да получат своя индивидуален хороскоп.

От съществено значение за точността на всяка прогноза са данните, които ще предоставим на своя астролог. Най-важното, за да се извършат с точност изчисленията е да посочим своята рождена дата. Часът, в който сме се появили на бял свят също е от значение, наред с родното ни място.

Независимо дали сме вярващи във възможностите на астрологията или сме скептици, всеки от нас знае своя зодиакален знак, което доказва колко голяма част от живота ни заема тя.