Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Ключови ползи от внедряването на система за управление на качеството ISO 9001

система за управление на качеството ISO 9001Опитвали ли сте някога да убедите висшето ръководство на своята компания, че реализирането на една добра идея си заслужава финансовите разходи? Да се одобри дадена идея е лесно, ако може да се докаже, че разходването на 100лв. ще доведе до спестяването 1000, но когато става въпрос за внедряване на система за управление на качеството, базирана на изискванията на ISO 9001, приемът не е толкова радушен.

Трудно е да се определи конкретната сума, показваща възвръщаемостта на инвестицията, така че за да се убеди мениджърския екип колко важно е внедряването на СУК, ще трябва да се съсредоточите върху ползите от прилагането на нормите, залегнали в стандарта ИСО. След това вече ще можете да определите в кои аспекти компанията ще си осигури подобрения и каква ще бъде тяхната стойност.

Какви са предимствата на системата?

Предимствата на  стандарта ИСО не са надценени. Големи и малки компании са спечелили огромни ползи от използването на този стандарт, установявайки, че той им помага за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Тук ще ви посочим някои от ключовите предимства на СУК, защо смятаме, че е важно да се знаят.

Подобряване на имиджа и надеждността на компанията е първият признак, че присъединяването към стандарта е било полезно. Тъй като ISO 9001 е международно признат стандарт, той се е превърнал в основа за създаване на система за управление на качеството по целия свят, замествайки много публикувани преди това изисквания.

Когато една компания търси доставчик, често е необходимо да има СУК, базирана на утвърдения международен стандарт, за да бъде взета насериозно. Това е особено важно за фирмите, които се конкурират с други компании за работа в публичния сектор в други държави. Получаването на сертификат ISO 9001 може да бъде мощен маркетингов инструмент.

Подобряване на удовлетвореността на клиентите – Един от принципите на въпросната система за управление на качеството, залегнали в основата на стандарта ИСО, е да се подобри удовлетвореността на клиентите, като се планират процесите така, че крайният продукт да отговаря на изискванията на клиентите.

Чрез подобряване на удовлетвореността на клиентите, сертифицираната организация ще генерира повече редовни клиенти, тъй като доволните и удовлетворени клиенти са ключът към създаване на лоялна клиентела. Такива клиенти носят допълнителни приходи, тъй като споделят своето задоволство от дадена стока/услуга пред своите близки и познати, привличайки вниманието им към нея. Няма по-добра реклама от доволния клиент.

По-добрата интеграция на процесите е друг безспорен плюс от разработването на ефективна система за управление на качеството. Разгледайки цялостните взаимодействия между отделните процеси чрез подхода, залегнал в ISO 9001, е по-лесно да се намерят начини за подобрение на ефективността и ограничаване на разходите.

Това става чрез елиминиране на брака, който обикновено е налице и в големи количества при управление на процесите без оглед на неефективността. По-добрият поток от процеси може да се използва и за насочване на ефективността към по-малко грешки и произтичащите от тях преработки, което може да свие допълнително разходите.

Ангажиране на служителите е последният аргумент, който ще изтъкнем в полза на внедряване на система за управление на качеството ISO 9001. Служителите, които участват за подобряване на работните процеси, са по-щастливи и по-ангажирани от тези в други (несертифицирани) компании.

Кой би могъл по-добре от хората, изпълняващи дадена операция да идентифицира най-добре областите, нуждаещи се от подобрение, и да помогне за тяхното тестване и усъвършенстване, когато се внедрят? Ангажираните служители са по-продуктивни и способни помогнат на компанията си да расте, особено когато разбират, че качеството на крайния продукт зависи от тях.

Източник: iso9001.bg