Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Коя е подходящата система за контрол на достъпа за вашия бизнес?

система за контрол на достъпаС парола на всеки компютър и система за контрол на достъпа, базирана на карти на входната врата, повечето фирми смятат, че са покрили основните изисквания за логистична и физическа сигурност. Смята се, че паролата, която предоставя разрешения за ползване на компютърната мрежа на фирмата ограничава напълно правото чужди лица да я използват.

Това е така, освен ако някой служител не е залепил лепкава бележка съдържаща паролата на монитора на своя компютър. Пробойни в системите за сигурност могат винаги да се намерят, но вероятността това да се случи с минимални усилия от страна на зложелателите намалява драстично, когато мерките за защита са съобразени с нуждите и особеностите на всяка бизнес сграда и организация.

Без право на преминаване

Да ограничиш правото на външни лица да влязат в сградата, в която се помещава твоята стопанска дейност е вече метод за контрол на достъпа. В миналото контролът се е осъществявал от физическа охрана, но днес се търсят по-изгодни от финансова гледна точка и по-ефективни решения. Човекът винаги може да бъде купен, заплашен, изнуден – машината не.

Системите за контролиран достъп присъстват под много форми в живота ни. Ежедневно преодоляваме пътни бариери, турникети в метрото, вратите на входа на блока, в който живеем, отключващи се с чип. Въпросът е кое средство е най-подходящо за дадена бизнес организация? Отговорът зависи от мащабите на сградата, броя на служителите и дейностите извършвани в нея.

С подходящата система за контрол на достъпа ограниченията за външни лица могат да влязат в сила още на паркинга, на входа, при асансьора, до някое от крилата на сградата. С добре подбрана многомащабна разработка може лесно да се ограничи навлизането на служители в зони, за които не са упълномощени. Същевременно е възможно да се следи с точност престоя им на работните им места.

Начините на идентификация също варират. В някои случаи е удачно автентичността да се установява на един единствен принцип, но в други е по-добре да се използва мултифакторна система – биометрични данни + код и служебна карта. Когато персоналът на дадена компания е многочислен, е редно да се въведе разделение на йерархичен принцип, например един вид акредитация за всяка категория служители.

Важно е и с какъв бюджет разполага дадена бизнес структура. Тук не говорим само за това колко модерна ще бъде използваната система за контрол на достъпа, а на какъв принцип ще работи, така че разходите в процес на експлоатация да не нарастват драстично. На малките фирми обикновено се препоръчват системи, базирани на електронни карти или клавиатура.

Такъв вариант е особено икономичен, защото дори обекти с множество съоръжения ще могат да контролират движението на лицата с право на достъп по ефективен начин с минимален разход на средства. С една карта или персонален код всеки служител ще може да използва различни охранявани съоръжения – асансьори, паркинг бариера, врати на отделните етажи и крила и т.н.

Картовите четци и контролните блокове с клавиатура са достъпни аксесоари на системите за контрол на достъпа, а същевременно са много икономичен начин да се отнеме правото на достъп на уволнен или напуснал служител, както и да се делегират права на новопостъпил такъв. Деактивирането на кодове и карти става посредством софтуера на системата за броени минути.