Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

История на плуговете

плуговеОбработката на почвата с помощта на висококачествени плугове се осъществява предимно, преди да се засадят семената и след като се прибере реколтата. В миналото орането е било най-трудната работа в земеделието. Преди да се засеят семената е трябвало да се направят безброй дупки в земята. В тях да се сложат семената, а почвата да ги покрие, така че до тях да достига вода и да могат да растат.

Един от начините за обработване на почвата в древността е да се вземе здрава пръчка, която задължително в единия край трябва да бъде заострена и с нея да се направят дупки в земята, в които да се поставят семената и след това да се покрият хубаво с пръст. И така докато се засее цялата площ. Този метод се нарича копаене с пръчка.

След това хората открили, че тази обработка на почвата може да се извършва по-бързо с помощта на плугове. Най-простият вид плуг е ралото. То е съставено от пръчка за копаене с ръкохватка върху нея. Чрез него в почвата се образува бразда, а отзад друг човек е пускал семената и ги е покривал с помощта на краката си. За да бъде работата на плуга улеснена заострената пръчка се е закалявала чрез огън или като към нея е добавян камък, бронз или желязо, за да действа като клин.

За да стане орането с плуговете по-бързо, хората са добавили кожени ремъци или въжета към предната му част и там са започнали да впрягат животни, магарета или волове. Така са можели да оказват натиск на плуга докато животните го дърпат. Ако почвата е с повече глина, която е често срещана в речните долини на Месопотамия, не е било възможно да се оре без помощта на животните.

През 500 г преди н.е., по времето на Конфуций, учени от Китай изобретяват ухото на плуга. То е дървена дъска, която се свързва с плуга и му помага да обърне почвата, а не само да направи бразда в нея. Римските фермери не са използвали ухото на плуга, но този вид е достигнал до Европа след падането на Римската империя. В началото на династията Хан, около 200 г пр. н. е., китайските учени са изобретили плуговете, който са били направени изцяло от желязо. Те са били много по-леки и по-остри от древните плугове.

В днешно време плуговете са незаменим помощник на земеделците, като с тях обработката на земята е няколко пъти по-бърза и ефективна. Днес отново за улеснение на селскостопанските производители на пазара се предлагат различни по вид, характеристики и предназначение плугове.

Още полезна информация за земеделието можете да прочетете тук https://agrinet-bg.com/