Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Грижа за телетата – от какво оборудване се нуждае всяка кравеферма?

Грижа за телетата – от какво оборудване се нуждае всяка кравеферма?Всяко говедовъдно стопанство е длъжно да осигури необходимия набор от помещения и техника за отглеждане на здрави телета. Развъждането на едрия рогат добитък изисква не по-малко средства и технически решения, но в случая ще се концентрираме върху грижата за телетата. От какво се нуждаят и защо изборът на новите разработки е по-рентабилната инвестиция?

Една от дейностите на фирма Евроагро включва продажба на апаратура и механични приспособления, нужни за отглеждане на телетата още от първия ден на тяхното раждане. В следващите редове ще разгледаме някои от новите разработки в тази сфера и ще обърнем внимание на техните специфични характеристики и предимства.

Къщички Иглу

Къщичките за телета тип иглу представляват прогресивен метод за отглеждане, благодарение на който на младите животни са осигурени здравословни условия на живот. При използване на индивидуални къщички рискът от кръстосани инфекции е сведен до минимум. Къщичките иглу, предлагани от Евроагро са изработени от висококачествен екологично чист и напълно безопасен полимерен материал.

Към системата на металната воалиера е добавен материал, който изключва възможността при облизването ѝ, езикът на телето да замръзне и залепне за метала при минусови температури. Този вид помещения са лесни за монтиране и могат да се преместват на различни места. Те позволяват на всяко новородено да се осигури самостоятелно помещение, без да се налагат каквито и да е строителни работи по основната сграда – обора.

Индивидуалните къщи за телетата имат редица предимства. На първо място те помагат да се намали драстично смъртността при новородените животни. Такава къщичка има добра вентилационна система и позволява поддържане на отлична хигиена. По този начин се елиминира опасността от пневмонии и дизентерия, а също и кръстосаните инфекции сред новия приплод.

Млечно такси

За да се облекчи труда на животновъдните стопани и спомогне за намаляване разходите за труд, беше създадена автоматизираната система за хранене на телета „Млечно такси”. Богата гама Млечни таксита с различен капацитет и вид на конструкцията предлага и Евроагро. С какво тази система е по-добра от добре познатите ни методи за подаване на храна? Най-малкото с лекотата на изпълнение на ежедневните задачи.

Мобилната хранилка се състои от платформа на колела, местоположението на която осигурява максимална стабилност. На платформата е инсталиран резервоар с отоплителна система, който изпомпва сместа от кухината на резервоара към захранващия резервоар. За източване на останалата част от сместа е инсталиран кран.

За смесване на храната по време на приготовлението, както и за равномерно разпределение на температурата по целия обем, устройството е оборудвано с бъркалка, задвижвана от електрически мотор. Задвижването на миксера позволява смесване на прахообразни млекозаместители. Таксито е оборудвано с отопление, докато смесителният блок предотвратява изгарянето на млякото.

Наличието на акумулаторна помпа и пистолет за пълнене опростява системата за дозиране. Контролът на температурата се извършва от цифров термостат, монтиран на арматурното табло. Агрегатът загрява сместа и поддържа температура от 40 градуса до момента на разпределение. Топлинните загуби са напълно елиминирани, така че на животните се подава храна (мляко и млекозаместители) с температура, сходна на тази на майчината кърма.

Това оборудване е подходящо и за съхранение и пастьоризиране на пълномаслено мляко. В режим на пастьоризация уредът загрява сместа до 75 градуса, задържа 30 минути, след това я охлажда до 40 градуса и поддържа тази температура до края на разпределението. Мобилната хранилка е пригодена за лесно придвижване под наклон и по неравни терени.