Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Моторни помпи за поливане – избор спрямо условията на експлоатация

Моторни помпи за поливанеНа свободния пазар се предлага голямо разнообразие от моторни помпи за поливане. Този вид агрегати дават възможност на собствениците на зеленчукови градини и земеделски стопанства да използват водата от близък водоем за напояване на полезните култури. Вариантът е не само икономически изгоден, но и често единствен в регионите без изградена ВиК мрежа.

Избор на модела спрямо приложението

Помпите с бензинов или дизелов двигател се различават по техническото си устройство според работните цели. В зависимост от условията на употреба, моторните помпи са разделени на два подвида – за чиста и мръсна вода. За поливане са подходящия агрегатите от първия вид. Те са приложими също за пълнене на резервоари и за източване на басейни.

Помпите за чиста вода са оборудвани с филтри, способни да задържат твърди частици над 6 мм, така че водата след филтрирането да стане относително чиста. Средно производителността на такива моторни помпи с двутактови двигатели за поливане на градина е 6 -7 кубически метра на час. Мобилните помпени станции се придвижват и манипулират лесно – те са леки и с малки размери.

Мотопомпите за силно замърсени, отпадни води са предназначени за отводняване на наводнени зони, както и за почистване на съдържанието на кладенци и септични ями. Те са в състояние да изпомпват течност, която може да съдържа доста висока концентрация на вар, глина, пясък, тиня, чакъл или натрошен камък. Такива модели са оборудвани с филтри, през които свободно преминават твърди частици с диаметър 6-30 мм.

Основното предимство на тези машини е тяхната висока производителност и отлична пропускателна способност. Този вид агрегати могат да работят доста дълго и с висока интензивност. За да изберете най-добрия вариант сред разнообразието от мотопомпи, е необходимо ясно да определите за какви цели ще се използва.

Във всеки случай агрегат с бензинов двигател, предназначен да изпомпва отпадни води, е лесно приспособим за работа с чиста вода. По време на работа обаче той ще демонстрира по-голям разход на гориво от същия модел с дизелов двигател. Трябва също така да се има предвид, че колкото по-близо е моторната помпа до точката на приемане на водата, толкова по-малко натоварване ще ѝ се окаже.

Важни параметри, на които да обърнете внимание

Една от важните характеристики при избора на помпи за поливане е видът на двигателя. За напоителни системи най-често се използват мотопомпи с бензинов, дизелов и газов двигател. Бензиновите модели са често използвани в малки частни ферми, докато дизеловите са масово приложими в промишлеността.

Внимание заслужават помпите на газ, тъй като те са най-слабо застъпени в каталозите на повечето търговци. Причината за това е високата им цена и необходимостта от поддържане на специални условия по време на работа. Поради факта, че газът, за разлика от бензина и дизела, не образува пепел и отпадъци по време на горенето, работната повърхност на агрегата се износва по -малко, а експлоатационният живот на двигателя е значително удължен.

В продажба можете да намерите както модели, които работят изключително на бутилиран газ, така и по-универсални устройства, които могат да бъдат свързани към магистрални газопроводи.

Друга важна особеност на съвременните моторни помпи за поливане е максималният напор. Налягането на водата на изхода на помпата на двигателя определя разстоянието, на което устройството може да прехвърли изпомпаната течност.

Стойността на този параметър трудно може да бъде надценена в случаите, когато се налага да работите в условия на разлика във височината, до която изпомпваната вода трябва да бъде повдигната. За поливане и други домакински цели е достатъчна моторна помпа с напор 25-35 метра, но все пак е по-добре да закупите модел с напор до 65 метра или повече.