Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Изборът между държавни и частни училища в София – Кое е най-доброто за детето ви?

частни училища в СофияБроят на средните частни училища в София се увеличава на всеки няколко години. Макар по-старите от частните образователни институции да са смятани за най-престижни, някои от училищата, функциониращи сравнително от скоро също набират завидна популярност. Платеното обучение срещу (уж) безплатното държавно изправя много родители пред сериозен избор. Кое е най-доброто за вашето дете?

За да направят правилния избор в полза на определено учебно заведение, е необходимо преди всичко родителите да се запознаят подробно с основните характеристики на всяко от тях. Анализирайки основните предимства на държавните и частните училища, те със сигурност ще открият навсякъде определени недостатъци. Във всеки случай, окончателният избор е техен, защото именно те се интересуват от психологическото и материалното благополучие на собственото си дете.

Кои са възможните трудности при избора?

Родителите, които са изправени пред дилемата – държавно или частно начално и средно училище, трябва преди всичко да обърнат внимание на репутацията на набелязаната институция, нивото на професионализъм на преподавателския състав и психологическия микроклимат.

От това колко удобно ще бъде на ученика в дадена образователна институция, зависи в голяма степен желанието му за придобиване на нови знания и, следователно, цялостното му представяне. За онези, за които основен критерий при избора е цената на обучението, е важно да уточним, че безплатните държавни училища в София и в цялата страна, са такива само условно.

В държавните гимназии е вече утвърдена практиката да се събират пари от родителите за определени извънкласни занимания, за учебни помагала на училището и за индивидуални фондове на класа. И все пак определящ аргумент в полза на държавното училище е неговата достъпност.

Държавната институция е длъжна да приеме всички кандидати по реда на тяхното записване. В профилираните заведения се вземат предвид и оценките на ученика по съответните предмети, изучавани приоритетно в някои гимназии – математически, правни, хуманитарни и други дисциплини.

Предимства на частната институция

Що се отнася до учебните заведения от частен тип, тук могат да се разграничат множество предимства, най-важното от които е високото качество на образованието. Качеството на обучението се дължи на няколко ключови фактори, а именно: добре оборудваните класни стаи, малки по численост класове (10-15 души) и висококвалифициран персонал.

Редно е да изтъкнем също наличието на благоприятна творческа, познавателна и психологическа атмосфера, която спомага за максимизиране на интелектуалния потенциал на всеки ученик. Добрата храна и отличните условия на живот, както и индивидуалния подход към всеки ученик са все ключови предимства..

За престижа на частните училища в София допринася също внимателно подбраният контингент, съставен от деца от проспериращи, интелигентни семейства. Организирането на страхотни развлекателни дейности също помага за добрата адаптация на учащите в такова заведение. Сред тях са школи по изкуства, спортни състезания, екскурзии и други.

По отношение на недостатъците на учебните заведения от този тип можем да разграничим високата цена на обучението в платените начални и средни училища заедно с липсата на гарантирани резултати (реализиране на творчески и интелектуални способности). Арогантното поведение на много родители (и съответно деца), основано на високото ниво на тяхното материално благополучие отблъсква някои семейства от т.нар. средна класа.

Предвид горните предимства на публичните и частните институции, не бива да забравяме основното – желанието на малкия човек да изследва света и да придобие нови знания. При липса на мотивация за учене, никой учител, дори и най-висококвалифицираният, за каквито и да е пари, не може да направи гений от вашето дете.