Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Ендоскопията – златен стандарт за диагностициране в медицината с ендоскоп

Ендоскоп Ендоскоп наричаме устройство, което притежава малка камера, излъчваща светлина, и дълъг и гъвкав кабел, който прави успешно и лесно нейното навигиране. Ендоскоп би могъл да се използва в различни ситуации и сфери от живота, но може би най-големият пробив на боравенето с тези устройства наблюдаваме в медицинската практика. Ендоскопията служи като златен стандарт за извършването на образна диагностика – с помощта на тези малки камери на лекарите се дава възможността да огледат кухини, органи и тъкани в човешкото тяло с цел събиране на повече и детайлна информация за случващото се с организма на даден пациент.

Инвазивно ли е преглеждането с ендоскоп в медицината?

Използването на ендоскоп се причислява към неинвазивните методи на образна диагностика. В редица от случаите пациентът е в пълно съзнание по време на прегледа. Разбира се, спрямо спецификата на дадена ендоскопска употреба, е възможно и пациентът да е леко седиран или напълно упоен.

Светлината, вградена в камерата, дава възможност на интерниста да огледа щателно изследваното поле в тялото на пациента. Това е от решаващо значение за поставянето на точни диагнози. Именно поради тази причина все повече специалисти прибягват до употребата на ендоскоп в медицината. Неинвазивното преглеждане на органи, кухини и тъкани в тялото с ендоскоп е ценен способ за окачествяване на здравословното състояние.

При кои типове изследвания бихме могли да прибегнем до употребата на ендоскоп?

Добрата новина е, че ендоскопските изследвания обхващат широка област на медицински изследвания и интервенции, засягащи множество полета.

Стомашно-чревният тракт е една от областите, които изключително често биват преглеждани с ендоскоп. Колоноскопията и ентероскопията са някои от най-практикуваните образни диагностики с ендоскоп. Дихателната система също е подходящо поле за изследване с ендоскоп – там практикуваме риноскопия, ларингоскопия и бронхоскопия за изследване на горните и долните дихателни пътища. Синусите и ушите също биха могли да бъдат изследвани чрез ендоскоп. Невроендоскопията и спиналната ендоскопия дават възможност на интернистите да изследват нервната човешка система, осигурявяйки достъп на камерата до мозъка и гръбначния мозък. Бъбреците, уретерите и пикочният мехур също са подходящи органи за изследване с ендоскоп.

При женската полова система също често се прибягва до инвазивното преглеждане с ендоскоп – колпоскопията е най-често практикуваното изследване. Затворените телесни кухини като например коремната кухина също са поле, подходящо за ендоскопско изследване – често се предприемат безкръвни хирургични интервенции, наричани лапароскопия. Артроскопия наричаме изследването на ставните области. Съществува и вариант на приложение на ендоскопско изследване и ултразвуково такова – така се съчетават функциите на двара уреда и се постига по-висококачествено изображение.

Категорично заявяваме, че внедряването на уреда ендоскоп в медицината е огромна крачка напред към диагностицирането и лечението на редица видове симптоматики и заболявания.