Categories

  • Няма категории

Most Popular

Most Viewed

Аспекти на околната среда

Аспекти на околната средаАспект на околната среда e елемент от дейности, продукти или услуги на организация, която е възможно да има взаимодействие с околната среда. Аспект на околната среда е синоним за фактор на влияние. Влиянията идват от аспектите на околната среда. Стандартът ISO 14 001 съдържа в планирането на действията за околната среда и определяне на нейните аспекти.

Определянето на тези аспекти е основен етап за внедряването на система за управление на околната среда.

Това идентифициране се извършва на три етапа:

1. Задълбочена оценка на източниците на замърсяване, изхвърляния и отпадъци и да се установи, свързаното с тях влияние. Трябва да се изследват:

a. Водите на повърхността
b. Подпочвените води
c. Въздухът
d. Земята
e. Изхвърлянето на отпадъци
f. Вреден акустичен ефект
g. Вреден зрителен ефект
h. Разход на енергия и т.н.

2. Да се определят онези източници на замърсяване, които могат да бъдат контролирани в производствените процеси. Като цяло рядко се случва да не може да се контролира аспект на околната среда по един или друг начин.
Да се определят значимите аспекти на околната среда, след което и критерия за селекция на измерване влиянието на аспект от околната среда, в това число например:

a. Суровост
b. Вероятност на появяване
c. Устойчивост в естествена среда
d. Представа за приемащата среда
e. Интензивност (количество на замърсяващи продукти)
f. Принуда (законна, договорна, от района или финансова)

Идентификацията на важните аспекти на околната среда се използва като база за установяване на целите и плановете. Целта представлява цел в най-общия смисъл, докато планът е изискване за определено изпълнение. Например, ако целта е да намалите отделянето на отпадъци – целта е намаляване на отпадъците, но планът трябва да определи как това намаляване на отпадъците ще бъде постигнато. Освен това трябва да изберете индикатори, които ще ви дадат възможност да проследявате спазването на целите и плановете.

След като установите целите и плановете трябва да изработите и напишете своя политика за околната среда и да сложите нейното началото за продължително подобряване защитата на околната среда.